Wordt nu lid van de KNVOL voor € 30,00 ( Jeugdleden € 20).

U bent dan lid of jeugdlid vanaf de datum van aanmelding.

Door lid te worden draagt u bij aan het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de KNVOL:

NEDERLAND HEEFT RECHT OP EEN KRIJGSMACHT DIE ER TOE DOET.

Op dit moment kunnen we vaststellen dat de BV Nederland geen Krijgsmacht meer heeft die er toe doet. De basisgereedheid is niet op het juiste niveau en belangrijke voorraden zijn niet op peil. Kortom: eenheden zijn niet meer inzetbaar en onvoldoende getraind.

Wereldwijd is er al geruime tijd sprake van een gewijzigde veiligheidssituatie. De hele wereld is zich aan het bewapenen en afschrikking is absoluut noodzakelijk. Omringende landen hebben hun defensiebudgetten al verhoogd, het Verenigd Koninkrijk met 7%, Duitsland met 6%, Frankrijk met 2%, Noorwegen met 10% en Polen met maar liefst 20%. De BV Nederland, presteert, als een van de rijkste landen ter wereld, ver onder het Europese gemiddelde en zakt alleen maar verder weg.


Nog nooit in het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden heeft Nederland, relatief gezien, zo weinig geld over gehad voor Defensie als nu. Dat blijkt uit het overzicht dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, op 14 januari dit jaar aan de Tweede Kamer zond. In 2014, het meest recente cijfer, gaf Nederland maar 1,08% uit van het BBP aan Defensie. Het laagste percentage sinds 1815 (!).
Nederland, vaak het braafste jongetje van de klas, houdt zich niet eens aan de aan de Navo toegezegde 2% van het BBP.
Dit jaar besteden we €8,2 miljard aan defensie en voor 2017 is €8,4 miljard begroot ( + € 200 miljoen). Daarmee zitten we met onze defensie-uitgaven op 1,13% van het BBP, tegenover het Europese gemiddeld van 1,43% en ver onder de NAVO-norm van 2%. De NAVO-norm haalde Nederland voor het laatst in 1993 en sindsdien is defensie kaal geplukt. Het BBP van de BV Nederland is ongeveer €700 miljard, om op het Europese gemiddelde van 1,43% uit te komen zou de begroting voor Defensie met € 2 miljard verhoogd moeten worden.

De KNV Ons Leger is het eens met minister Hennis die recentelijk in kamerbrieven, toespraken en interviews heeft aangegeven dat het 5 voor 12 is.

Vindt u ook dat er meer geld naar defensie moet ? Ondersteun dan de KNV Ons Leger door lid te worden. Het is niet alleen 5 voor 12 voor Defensie maar ook voor de KNV Ons Leger, ons ledental is de laatste jaren alleen maar afgenomen. Met het huidige ledental is het financieel gezien verdraaid moeilijk een website in de lucht te houden en een digitale ARMEX uit te geven. Zowel ARMEX en de website zijn onze belangrijkste beïnvloedingsinstrumenten.

Als u gebruik wil maken van dit aanbod meld u dan aan via het
CONTACTFORMULIER bij de Ledenadminstratie onder vermelding van "€ 15 of € 10 lid 2016" bij Onderwerp en uw adresgegevens en (naar wens) telefonische bereikbaarheid bij Vraag/opmerking.

Tot nader order kan van onderstaande "Lid worden" buttons geen gebruik meer worden gemaakt.
 

 123
  Ik word lid van KNV Ons Leger Ik maak een ander lid van KNV Ons Leger Ik word jeugdlid van KNV Ons Leger

 

De voorwaarden lidmaatschap:

- Van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' kan iedereen lid worden die 16 jaar of ouder is.

- Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

- Het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per jaar (Een vrijwillig hogere bijdrage is uiteraard welkom!).

- Leden woonachtig in het buitenland betalen eveneens € 30,00.

- Jeugdleden € 20,00 per jaar.

- Het blad ARMEX verschijnt tenminste 6 keer per jaar, digitaal, op de KNVOL-website.

- Als lid kunt u deelnemen aan excursies naar kazernes en onderdelen van de Koninklijke landmacht, lezingen en filmavonden.

 

LEDENADMINISTRATIE KNVOL

Catharina van Renesstraat 111
2551 GK DEN HAAG
Telefoon: 070- 39 11 959
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.