Voor het ondersteunen van de doelstelling organiseert de KNVOL verschillende activiteiten om het draagvlak onder de bevolking voor de krijgsmacht te vergroten. Naast de jaarlijkse Themadag en de Prins Maurits Medaille onderhoud de KNVOL de Bijzondere Leerstoel Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1870 aan de Universiteit van Utrecht. Bovendien organiseren wij met regelmaat excursies voor onze leden en neemt de voorzitter van de KNVOL deel aan debatten en reikt de Scriptieprijs om zo de doelstelling van de KNVOL uit te dragen. Een overzicht van de activiteiten treft u hieronder.

Plannen voor 2017


Algemene Vergadering 2017: 12 april 2017, Schaarsbergen  

Thema-avond 2017
: dinsdag 5 september 2017, Instituto Cervantes, Domplein 3 3512 JC, Utrecht.

Regio-activiteiten
:
woensdag 8 maart,  bezoek aan Space Expo in Noordwijk.

woensdag 7 juni: Schiphol- Diner 2017.