Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten ministerie van Defensie

Nieuwsberichten van Ministerie van Defensie op Rijksoverheid.nl
  1. Defensie is dringend op zoek naar nieuw personeel. De organisatie hoopt dat te werven via een nieuwe campagne, te zien op televisie, in de bioscoop en op internet. Vandaag gaat de tv-commercial in première.
  2. Het kabinet stelt  structureel 20 miljoen euro  beschikbaar voor de uitbreiding van de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee. Dat staat in de voorjaarsnota die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met deze investering kunnen in de komende jaren structureel ongeveer 200 extra marechaussees worden ingezet  voor grensbewaking op lucht- en zeehavens.
  3. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet de krijgsmacht samenwerken met nieuwe partners. Tijdens de Future Force Conference was de centrale vraag: hoe dit te realiseren? Vandaag verscheen het eindrapport met concrete, maar niet altijd voor de hand liggende aanbevelingen. Zoals: betrek ook jongeren meer bij het maken van beleid.
  4. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het wetenschappelijke literatuuronderzoek naar de effecten van chroom-6 op de gezondheid gepubliceerd. Het RIVM onderzocht onder meer van welke ziekten het aannemelijk is dat zij kunnen worden veroorzaakt door chroom-6. Dat is een belangrijke stap op weg naar duidelijkheid voor alle betrokkenen.
  5. De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. De kaderwet dienstplicht geldt nu alleen nog voor mannen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hennis van Defensie ingestemd met deze wetswijziging. Het streven is om de gewijzigde dienstplicht op 1 januari 2018 in te laten gaan.
  6. Vice-admiraal R.P. (Rob) Bauer volgt later dit jaar generaal Tom Middendorp op als Commandant der Strijdkrachten. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Hennis van Defensie. Bauer is nu de plaatsvervanger van Middendorp die sinds 28 juni 2012 de hoogste militair van Nederland is. Wanneer Bauer, die bevorderd zal worden tot luitenant-admiraal,  het commando gaat overnemen, wordt later bekend gemaakt.
  7. 'Ik ben Pepper, de intelligente sociale robot, en wees niet ongerust … ik ben gescreend.' Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp kreeg vandaag onverwacht gezelschap op het podium tijdens de opening van de Future Force Conference in Den Haag. 'Wat kom je doen?” Pepper: 'Nou, jullie zijn hier toch om te praten over ecosystemen? Ik wil meepraten.'
  8. Er is een aanslag gepleegd in de buurt van Kamp Castor in het Malinese Gao. Hier zijn Nederlandse militairen gestationeerd voor VN-missie Minusma.