Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten ministerie van Defensie

Nieuwsberichten van Ministerie van Defensie op Rijksoverheid.nl
  1. Op defensie.nl is de vernieuwde brochure met kerngegevens van Defensie gepubliceerd. In 'Kerngegevens Defensie, feiten en cijfers' is bijvoorbeeld informatie te vinden over de samenstelling van de krijgsmachtdelen, het budget en de inzet van de organisatie.
  2. Ruim 100 Nederlandse militairen ontvingen donderdag 15 maart 2018 op vliegbasis Eindhoven de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS in het Midden-Oosten. De medailles werden uitgereikt door de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De gedecoreerde militairen sloten hiermee hun uitzending officieel af.
  3. Minister Ank Bijleveld heeft de ongeveer 250 Nederlandse mannen en vrouwen in Mali bezocht. Het was haar eerste bezoek aan VN-missie Minusma die voor stabiliteit en een politieke oplossing moet zorgen. Ze werd vergezeld door de Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer.
  4. Experts van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) vertrekken vandaag naar Indonesië. Daar adviseren ze bij het opgraven en analyseren van stoffelijke resten. Dit in het kader van nader onderzoek naar de (gedeeltelijke) verdwijning van de Nederlanders oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer.
  5. Nederland heeft Indonesië hulp aangeboden voor onderzoek ter plaatse naar de verdwenen wrakken van de oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer. Dit onderzoek is onder meer nodig om te kunnen bepalen of er een relatie is tussen de stoffelijke overschotten waarover in de berichtgeving wordt gesproken en de verdwenen scheepswrakken.
  6. De Rijksoverheid kan weer civiele dienstauto's bestellen. Vanmiddag zette commandant Defensie Ondersteuningscommando, luitenant-generaal ir. Emile van Duren namens de Rijksoverheid zijn handtekening onder de raamovereenkomsten met leveranciers. De leveringscontracten liepen eind vorige maand af. De nieuwe traden onmiddellijk na ondertekening in werking.
  7. 'Onacceptabel.' Zo reageerde minister Ank Bijleveld-Schouten op het feit dat Defensie de bedrijfsveiligheid onvoldoende onder controle heeft. Deze conclusie trekt de commissie Van der Veer. Op verzoek van Defensie onderzocht die, onder leiding van oud Shell-topman Jeroen van der Veer, de bedrijfsveiligheid bij het departement. Het rapport 'Het moet en kan veiliger' is vanmorgen gepresenteerd.
  8. Het meldpunt van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie is vanaf vandaag geopend. (Oud)-Defensiemedewerkers kunnen hier terecht met hun ervaringen over (meldingen van) ongewenst gedrag. Op de website www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl is te vinden hoe men een melding kan doen per telefoon (070-3245069), e-mail, via de website of per brief.