Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten ministerie van Defensie

Nieuwsberichten van Ministerie van Defensie op Rijksoverheid.nl
  1. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben extra bevoegdheden gekregen om hun werk te kunnen doen. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. De nieuwe bevoegdheden staan in de wet die op 1 mei is ingegaan. Bij de bevoegdheden horen 6 extra garanties, bovenop de waarborgen die nu al in de wet staan. Die extra garanties zijn nu al van kracht; ze staan in aparte beleidsregels.
  2. Ongeveer 7 miljoen mensen zijn uit handen van terreurorganisatie ISIS bevrijd, waarvan 5 miljoen in 2017. Dat is het resultaat van de strijd tegen ISIS die in 2014 begon. Ook Nederland  levert een bijdrage, zowel vanuit de lucht als op de grond. ISIS telde eind vorig jaar nog zo’n 12.000 strijders. Dat aantal liep begin dit jaar fors terug, maar neemt nu weer toe. De groepering vormt nog altijd een aanzienlijke factor van instabiliteit in Irak en Syrië.
  3. Na weging van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 kondigt het kabinet een wetswijziging aan. In een brief aan de Tweede Kamer benoemt het kabinet zes elementen die gericht zijn op het aanscherpen van de werking van de wet. Het gaat onder meer om het delen van informatie met andere landen, de bewaartermijnen en de gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden. De Wiv gaat, zoals beoogd, in per 1 mei 2018. De aanpassingen doen naar het oordeel van het kabinet recht aan de referendumuitslag en zijn tegelijkertijd werkbaar voor de diensten. Zij hebben de Wiv nodig om hun werk goed te kunnen doen voor de veiligheid van Nederland. Tegelijk heeft het kabinet de zorgen die leven goed gehoord en wordt de wet daarom op punten aangepast.
  4. Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie'. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de noodlottige ongevallen in Mali en Ossendrecht.
  5. Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen te moderniseren. Ook wordt geïnvesteerd in IT en cyber. Bovendien gaat Defensie intensiever samenwerken met partners. Denk aan bedrijven, de NAVO en de Europese Unie (EU).
  6. De compensatieregeling voor voormalig burgermedewerkers en militairen die zijn geconfronteerd met een AOW-gat wordt van 90% naar 100% verhoogd. Dit valt te lezen in de Defensienota die vandaag is gepresenteerd.
  7. De Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, de Joost Dourleinkazerne op Texel en de Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht blijven open. Dat geldt ook voor het Complex Brasserskade in Den Haag, beter bekend als het voormalige Instituut Defensie Leergangen, Kamp Nieuw Milligen in Uddel en het munitiecomplex in Alphen. Dat maakten minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser in de vandaag verschenen Defensienota bekend.
  8. Militairen mogen vanaf vandaag hun uniform weer dragen op straat en in het openbaar vervoer. Het verbod, dat sinds september 2014 gold, is ingetrokken. Dat maakt minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bekend in de Defensienota die ze vandaag presenteert.